top of page

КАКВО Е КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ?

Конкурентоспособността се мери с доходи и заетост.

Как ще увеличим конкурентоспособността?

Имуществен ли е въпроса?

Съгласно Доклад на Световния Икономически Форум, базиран в гр. Давос, Швейцария,  Конкурентоспособността се мери с индекс, който е функция на 12 стълба, съставени от 111 показателя.Стойностите на индекса са представени чрез Цветово индексиране на конкурентоспособността върху  картата на света. Зеленият цвят показва най-високите  стойности на индекса, а червения - най-ниските.​България притежава „средно-африкански  индекс" на конкурентоспособност и просперитет за своите граждани.

В сив цвят са не-индексираните икономики. 

За по-удобно разглеждане на презентацията, използвайте Google Chrome или Firefox.

Цветово индексиране на конкурентоспособността

Съгласно сайта на МИЕТ, конкурентоспособността е оценка за потенциал за производителност

чрез човешки ресурс, капитал и активи.

bottom of page